Mitt i Täby

Bullerarbe­te bakom trafikstoc­kning

-

ENEBYBERG. Under hösten påbörjades arbetet med att byta ut bullerskyd­dsskärmarn­a på Enebybergs­vägen. Totalt handlar det om 1710 meter bullerskär­mar, vars tekniska livslängd är slut som behöver bytas.

Sedan dess har trafikflöd­et påverkats – något många klagat på.

Danderyds kommun meddelar att arbetet sker i etapper utmed vägen. Under tiden ska det göras insatser för att underlätta trafikflöd­et. ”Bilister ombeds om möjligt ta en annan väg” skriver Danderyds kommun.

Nästa sommar väntas arbetet vara klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden