Mitt i Täby

Invasiva arter

-

Det är viktigt att tänka på att inte lämna invasiva arter i trädgårdsa­vfallet. Detta på grund av att det riskerar att sprida sig.

Man får själv hålla koll på vad man ska göra om man har en invasiv art i trädgården, men om man vill kasta den så ska den packas i väl förslutna plastsäcka­r. Hagby lägger sedan dessa i en särskild conteiner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden