Mitt i Täby

Fullt ös på Hagby

Det många som besöker Hagbytippe­n just nu för att kasta grenar, löv och äpplen. Allt fler tar hand om sina trädgårdar efter pandemin och till Hagby har mer fallfrukt än vanligt kommit in. ÖKNING. 20 ton mer fallfrukt i år

- Maria Svensson maria.svensson@mitti.se

Igår var jag här fem gånger, vi har haft mycket mer att göra de senaste åren.

Nu går trädgården snart in i vintervila och många arbetar för fullt med att klippa träd och kratta löv. Mitt i besöker Hagbytippe­n, eller Hagby återvinnin­gscentral som anläggning­en heter, för att se om trädgårdsv­urmen påverkat. En sen oktoberdag runt lunch är många igång och kastar trädgårdsa­vfall här. De senaste veckorna har det varit högsäsong.

– I år har vi haft ett riktigt stort flöde med människor, säger Rune Nilsson som arbetar på Hagbytippe­n för Sörab.

På Hagbytippe­n är trädgårdsa­vfallet uppdelat i olika delar. Löv och gräs hamnar i en hög, medan ris och grenar hamnar i en annan. Gräs och löv förbehandl­as för att det ska vara möjligt att rötas.

– Det sker här på Hagby. Sedan transporte­ras det till en mottagare som har en rötgaskamm­are. Där blir det biogas och biogödsel, säger Josefin Pucher insamlings­chef på Hagby.

Ökning av fallfrukt

I en container kan man kasta all fallfrukt som inte kommer till användning. När Mitt i besöker platsen har den nyss tömts.

– Det gör vi flera gånger om dagen de dagar vi har som mest, säger Rune Nilsson.

I år har det varit en ökning när det gäller just fallfrukte­n. Det har lämnats in 20 ton mer fallfrukt i år än samma tid förra året. Tittar man på allt trädgårdsa­vfall så har Hagby fått in 19 024 ton i år.

– Vi ser absolut en ökning när det gäller just fallfrukte­n, säger Josefin Pucher.

Vackra mornar

Från den stora löv- och gräshögen

stiger ånga upp. Tidiga mornar är det vackert att beskåda menar Rune Nilsson.

Men det är ingen brand på gång – utan vattenånga. Då förmultnin­gen har startat så blir det varmt i högen och vattnet avdunstar.

– Det kan bli riktigt varmt inne i högen, men vi har inte haft någon brand på väldigt många år, säger han.

Efter pandemin har många villaägare tagit tag i sin trädgårdar menar trädgårdsm­ästaren Carina Gure, på Gure garden, som arbetar i Täby med omnejd. En förklaring enligt henne är att folk är hemma mer.

– Sen tror jag även att fler tänker på miljön och hur man lever och vill plantera för att bidra till den biologiska mångfalden.

Hon tror att det ökade trädgårdsi­ntresset kommer fortsätta.

– Nu kommer en lågkonjunk­tur och människor reser kanske inte i lika stor utsträckni­ng. Men kanske man vill vårda det man har ännu mer, säger hon.

Flyttas till stora högar

Bakom högarna står en stor lastbil. Riset och grenarna flisas och krossas för att sedan hamna hos värmeverke­t. Människor lastar av avfallet i små högar framför de stora. Dessa flyttas sedan två till tre gånger om dagen till de stora högarna.

Kenta från Enebyberg har många ädelträd och är här för att kasta löv.

– Det finns ingen plats i trädgården. Eklöven, till exempel, tar flera år att förmultna, då får man åka hit med dem, säger han.

Trädgårdsm­ästaren Valid Sabah besöker tippen flera gånger varje dag när det är som mest.

– Igår var jag här fem gånger, vi har haft mycket mer att göra de senaste åren, säger han.

 ?? ??
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? HÖGAR AV LÖV. Hösten är här och med det högarna av löv, kvistar och övermogna äpplen. Rune Nilsson, arbetar på Hagby återvinnin­gscentral.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON HÖGAR AV LÖV. Hösten är här och med det högarna av löv, kvistar och övermogna äpplen. Rune Nilsson, arbetar på Hagby återvinnin­gscentral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden