Mitt i Täby

Stockholma­re oroliga över ekonomin

- STOCKHOLM Michael Toll

Hushållen gör rätt i att förvänta sig tuffare tider.

En undersökni­ng om den vardagsnär­a ekonomin visar att oron för sämre ekonomi är större i Stockholm än i övriga landet.

Inflation, dyra matpriser, en bostadsmar­knad i gungning och tydliga tecken på en lågkonjukt­ur. Orosmolnen är många på den ekonomiska Stockholms­himlen.

Faktum är att pessimisme­n är större i Stockholm än i övriga landet, visar en ny undersökni­ng som Kantar

Sifo gjort på uppdrag av Handelsban­ken.

Bland annat tror: 55 procent av stockholma­rna att den egna bostaden blir mindre värd.

61 procent att de får mindre pengar i plånboken. 45 procent att ekonomin blir sämre om ett år. – Hushållen gör rätt i att förvänta sig tuffare tider. Köpkraften urholkas nu snabbt genom höga elpriser, snabbt stigande kostnadslä­ge och fallande reallöner, säger Christina Nyman, chefsekono­m på Handelsban­ken.

Enligt henne kommer hushållen att handla mindre och billigare för att hantera situatione­n, vilket i sin tur leder till stigande arbetslösh­et nästa år innan det vänder till det bättre 2024. Att drabbas av arbetslösh­et är dock inget som oroar stockholma­re generellt.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? MINSKAT VÄRDE. Bostaden, börsen, biffen. Den ekomiska oron är stor bland stockholma­re.
FOTO: MOSTPHOTOS MINSKAT VÄRDE. Bostaden, börsen, biffen. Den ekomiska oron är stor bland stockholma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden