Mitt i Täby

Ingen värme i ishallar och bastun

Julbeslysn­ingen får vara kvar i Täby trots dyr el

- Maria Svensson maria.svensson@mitti.se 08-550 550 09

Nu är det beslutat vilka besparinga­r som ska göras för att minska elkostnade­r i kommunen. Bland annat stängs publika bastur av på veckodagar och värmen på ishallarna­s läktare.

För några veckor sedan skrev Mitt i Täby om att kommunen utreder hur de ska spara el, när priserna skjuter i höjden.

Nu är beslutet fattat från kommunledn­ingen.

En av besparinga­rna är att de inte kommer ha någon extra uppvärmnin­g av läktarna i Täbys ishallar. De kommer även att stänga ner ishallarna tidigare inför sommaruppe­hållet.

– Förra året förlängde vi en ishall, den hade öppet två, tre veckor extra men det kommer vi inte göra i år, säger Erik Andersson (M) kommunstyr­elsens ordförande.

Kommunens publika bastur ska stängas på veckoda

gar, detta gäller för alla bastur i skolan och den publika i Skavlöten, bland annat.

– Vi har totalt ett 20-tal bastur som vi kommer stänga av, säger han.

Vill man basta under veckorna så kan man istället besöka den nya simhallen som öppnar i november.

När det blir riktigt kallt

sätts en elpanna på för att värma upp Täby IP:s konstgräsp­lan och på så vis få bort snö. Detta kommer inte göras i år.

– Det kommer vara uppvärmnin­g så länge värmepumpe­n klarar det, men vi kommer inte sätta igång elpumpen för det är väldigt dyrt, säger han.

Även markuppvär­mningen skrotas.

– Vi har markvärme på en plats i Roslags Näsby och en plats utanför kommunhuse­t, dessa stänger vi av och istället kommer vi snöröja och salta. Detta skapar en besparing på 250 000 till en halv miljon kronor, säger Erik Andersson.

Om priserna stiger mer, kommer ni införa fler besparinga­r?

– Vi kommer titta på ytterligar­e åtgärder men någonstans går en gräns, samhället måste fungera, gatubelysn­ingen kommer inte att dras in, säger Erik Andersson.

Sammanlagt hoppas kommunen på en besparing på

runt en miljon kronor. Julbeslysn­ingen kommer inte beröras. Detta då kommunen tycker att det är en liten kostnad som läggs på just julbeslysn­ingen, 12 000 kronor.

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? TOMT. Här blir det inget bastubad under veckodagar­na.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON TOMT. Här blir det inget bastubad under veckodagar­na.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden