Mitt i Täby

Besparinga­r som ska göras:

-

O Ingen uppvärmnin­g på läktarna i ishallarna.

O Ingen markvärme utomhus.

O Stänga ner ishallarna tidigare inför sommaren.

O Publika bastur ska inte vara öppna på veckodagar. Detta gäller ej för nya badhuset.

O Ingen extra uppvärmnin­g av konstgräsp­lanen på Täby IP. O Andra energibesp­aringar i kommunens fastighete­r kommer göras och alla lampor byts till led.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden