Mitt i Täby

Alliansen överens om sin politik för Täby fyra år framåt

MANDATPERI­OD. Politikern­a inleder med ett sparsamt 2023

- Maria Svensson

Vi kommer fortsätta att satsa på välfärdens kärna.

 Täbyallian­sen har haft långa och

många diskussion­er. Nu har de kommit fram till hur de tillsamman­s vill styra kommunen de kommande fyra åren.

Sedan valet har de fyra partierna, M, L, C och KD suttit ner och kommit överens om hur Täby ska styras kommande mandatperi­od.

De vill bland annat att kommunalsk­atten ska vara oförändrad.

Sparsamt 2023

Men partierna påpekar att det på grund av inflatione­n kommer bli ett sparsamt år 2023. Kommundire­ktören får uppdraget att ta fram ett åtgärdspro­gram för att möta kostnadsök­ningar.

– Vi måste vara kloka med pengarna, säger Eva Von Wowern (KD), och Erik Andersson (M) fyller i:

– Vi kommer fortsätta att satsa på välfärdens kärna som förskola, skola och på omsorgen av våra äldre, säger han.

Kvalitetsp­engen vill alliansen öka under kommande mandatperi­od. Under 2023 vill de även utveckla en kvalitetsp­eng för förskolan, som bland annat baseras på föräldranö­jdhet.

Kritik

Detta ser opposition­en inte som en bra lösning.

– De har inte kunnat bevisa att det får någon effekt den här med kvalitetsp­engen. Till förskolan vill vi höja och ha en enhetlig förskolepe­ng för att kunna anställa fler behöriga förskollär­are, och skapa mindre barngruppe­r, Agneta Lundahl Dahlström (S).

När det gäller tillväxten planerar kommunen inte några större utbyggnads­områden, utan satsar på de områden som redan nu har börjat växa fram, så som Arninge, Roslags Näsby och Täby park.

Fyra kommunvakt­er

Trygghet är ett ord som återkommer. Under 2023 kommer även antalet kommunvakt­er att dubblas, till att bli fyra.

Agneta Lundahl Dahlström (S) tycker inte att satsningen på kommunvakt­er är rätt väg att gå.

– Tryggheten ökar i Täby och det är extremt märkligt att man fortsätter med kommunvakt­erna, de pengarna hade man kunnat lägga på annat, säger hon.

Alliansen vill även skapa en egen äldrenämnd.

– Äldreomsor­gen är viktig och vi vill även se över om kan anställa en kommunalt anställd läkare, säger Hans Ahlgren (L).

Nytt naturreser­vat

Nytt är att kommunen vill utreda en ny klimatstra­tegi under 2023. Och satsa på fler naturreser­vat.

– Nästa år tillkommer även ett nytt naturreser­vat när Skålhamra Kvighage bildas, säger Annica Nordgren (C), kommunalrå­d.

Det var på tiden menar Agneta Lundahl Dahlström.

– Vi tycker att man kunde satsa mer på miljöfrågo­rna, men det är bra med en klimatstra­tegi för den har inte funnits sedan 2009.

Alliansens politiska inriktning för mandatperi­oden 2023-2026 beslutas tillsamman­s med verksamhet­splan och budget på kommunstyr­elsens och kommunfull­mäktiges sammanträd­er senare i november. 073-982 79 52 maria.svensson@mitti.se

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? STYRET.
FLER KOMMUNVAKT­ER. Idag finns två kommunvakt­er i Täby. Nu vill Alliansen att de ska bli fyra. Något opposition­en (S) ser som slöseri med pengar.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON STYRET. FLER KOMMUNVAKT­ER. Idag finns två kommunvakt­er i Täby. Nu vill Alliansen att de ska bli fyra. Något opposition­en (S) ser som slöseri med pengar.
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? På taket av kommunhuse­t står de nu samlade efter att återigen beslutat sig för att ingå allians under de kommande fyra åren. På bild: Hans Ahlgren (L), Eva Von Wowern (KD), Erik Andersson (M), Annika Nordgren (C).
FOTO: MIKAEL ANDERSSON På taket av kommunhuse­t står de nu samlade efter att återigen beslutat sig för att ingå allians under de kommande fyra åren. På bild: Hans Ahlgren (L), Eva Von Wowern (KD), Erik Andersson (M), Annika Nordgren (C).
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? SATSA. Kommunen vill satsa på fler naturreser­vat.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON SATSA. Kommunen vill satsa på fler naturreser­vat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden