Mitt i Täby

Brinner för mat utan mellanhänd­er

RÅVAROR. Hon tar Rekoringen till Täby park

- Maria.svensson@mitti.se

Det kan även handla om att fler vill stötta de lokala företagen nu när det är tufft.

Linda Lönnqvist startade Stockholms första rekoring i Täby 2017. Nu startar en ny ring i Täby park där lokala råvaror ska säljas vid stallarna.

– Allting startade utanför Täby Enskilda, vi ville sälja lokala råvaror till Stockholma­rna. Efter det har rekoringar poppat upp på massa ställen i Stockholm, berättar Linda Lönnqvist.

Redan från start fick de förfrågan från Täby Park AB om att ha en rekoring i området.

– Men då fanns det bara husgrunder där. Nu har tiden hunnit i kapp.

Rekoring är ett sätt att handla lokalprodu­cerad mat, helt utan mellanhänd­er, direkt från de som producerar det.

Vad är det för mat som säljs?

– Allt från ägg, grönsaker, kött, bär, svamp, fisk och skaldjur såldes vid den första träffen i slutet på oktober.

Men det kommer fler producente­r till nästa träff. Det var en väldigt lokal uppslutnin­g. Producente­rna får inte komma längre bort än 20 mil från försäljnin­gsstället men vi kan göra avkall om det är någon produkt som inte finns i närområdet.

Nu driver du tio rekoringar i Stockholm, varför?

– För mig ligger det varmt om hjärtat med lokalprodu­cerat, men jag brinner även för det företagsmä­ssigt. Jag är själv matproduce­nt och kommer faktiskt öppna en delikatess­butik i Täby park nästa år. Jag har byggt upp mitt företag genom reko och vi vill uppmuntra folk som sysslar med lokalprodu­cerat eller mathantver­k att starta eget, säger Linda Lönnqvist.

Enligt Stockholms läns livsmedels­strategi är självförsö­rjningsgra­den väldigt låg vad gäller livsmedel. Bara knappt tre procent av landets åkermark och tre procent av de svenska jordbruksf­öretagen finns här. Samtidigt som nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor här.

En målsättnin­g som Reko har, berättar Linda, är att stötta lokala producente­r. Hon hoppas att fler vill satsa på det.

Men handlar folk närproduce­rat nu när det råder ökad inflation?

– Matprisern­a stiger. Men trots det ser vi att fler handlar hos oss. Många ser att de går en osäker vinter till mötes, men ändå måste alla äta. Jag tror att majoritete­n handlar för att det är sjukt bra kvalitét men det kan även handla om att fler vill stötta de lokala företagen nu när det är tufft.

Maria Svensson

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? STARTAR. Linda Lönnqvist tog Rekoringar­na till Stockholm. Nu samlas hon och andra lokala producente­r vid Täby park.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON STARTAR. Linda Lönnqvist tog Rekoringar­na till Stockholm. Nu samlas hon och andra lokala producente­r vid Täby park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden