Mitt i Täby

Men vad handlar det om?

-

Rekoring är ett koncept där lokala handlare samlas på en och samma plats och säljer varor.

Linda startade den första rekoringen i Stockholm i Täby 2017, som senare flyttades till Sollentuna.

Nu öppnar en ny i Täby park. Nyheten är att man till skillnad från de andra rekoringar­na kan handla varor på plats och inte behöver förbeställ­a.

De håller hus utanför läktarbygg­naden och nästa träff blir 7 november.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden