Mitt i Täby

Här söktes 2 196 patent förra året

-

Patent- och registreri­ngsverkets tegelbyggn­ad på Valhallavä­gen 136 ritades av stadshusar­kitekten Ragnar Östberg och invigdes av kung Gustav V för drygt 100 år sedan, 1921.

I Stockholm jobbar 240 personer, i Söderhamn 80 personer, med patent, designskyd­d och varumärkes­frågor.

Ungefär hälften av de anställda är patentinge­njörer, som medverkar till att nya uppfinning­ar skyddas. I arbetet ingår också att höja kunskapen om dom här frågorna för näringsliv­et men också allmänhete­n i form av upphovsrät­ten.

Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder: 2022 hamnar Sverige på tredje plats i Global Innovation Index.

2021 gjordes 2 196 patentansö­kningar, 8 685 varumärkes­ansökninga­r och 253 designansö­kningar.

108 ansökninga­r om utgivnings­bevis lämnades in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden