Mitt i Täby

Har du en bra idé?

Har du kommit på en bra idé som du vill omsätta i praktiken? Håll den då för dig själv och kontakta Patent- och registreri­ngsverket. – Det stora felet många gör är att de berättar om sin uppfinning innan de sökt patent, säger Margareta Ternell på PRV.

-

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. I senaste Global Innovation Index rankas Sverige som trea i världen, strax efter Schweiz och USA.

– Sverige har en stark tillväxt Sn XSSÀQQDUH PHQ GH KDU RIWD låg kunskap om våra frågor. Ett misstag många gör är att man beUlWWDU RP VLQ XSSÀQQLQJ I|U DQGUD innan man sökt patent, konstatera­r Margareta Ternell, marknads- och kommunikat­ionsdirekt­ör på PRV.

Problemet är att om man redan kommunicer­at sin idé så är den inte längre unik och går därför inte att skydda.

– Det är viktigt att du håller din idé helt för dig själv och skickar in en patentansö­kan, så att ingen DQQDQ NDQ DQYlQGD GLQ XSSÀQQLQJ Många gör misstaget att berätta RP VLQ IDQWDVWLVN­D XSSÀQQLQJ Sn mässor eller i tex Draknästet och riskerar därmed att någon annan kan hinna sno din idé.

Utveckla din idé

På PRV kan du få hjälp med både patent, design- och varumärkes­skydd.

– När du kontaktar oss går vi igenom din idé och ser över om den går att skydda. När det gäller patent får du ett första svar inom ett halvår. För en varumärkes­registreri­ng tar det idag ca 4 veckor. Våra patentinge­njörer har tystnadspl­ikt och informerar dig om vilka steg du kan ta för att utveckla din idé. Om du vill ha en affärsstra­tegi hänvisar vi vidare till en patentkons­ult på marknaden för att få hjälp.

Patentansö­kningarna och design- och varumärkes­skydden som det ansöks om hos PRV har en imponerand­e spännvidd.

–Vi jobbar med allt från smörknivar till hjärtröntg­enmaskiner där både varumärken, designen och VMlOYD XSSÀQQLQJH­Q JHQRP SDWHQW NDQ VN\GGDV (Q LGp HOOHU XSSÀQning skall kunna lösa ett problem och kan ibland vara enkel men genial, säger Margareta Ternell.

Sportskon är ett bra exempel på en produkt som kan beskriva vilka olika delar du kan skydda.

– Först har du själva designen på skon som du ansöker om designskyd­d för. Sen kan du ha patent på tex särskilda luftbulor i sulan på skon. Slutligen så ansöker du om ett varumärkes­skydd för namnet på produkten. Upphovsrät­ten kommer in automatisk­t om du till exempel gör en särskild reklam med bildmateri­al för din sko.

Framtidens uppfinning­ar

Patent- och registreri­ngsverket MREEDU PHG IUDPWLGHQV XSSÀQninga­r och idéer.

– Såna här processer tar tid, med ansökninga­r och beredninga­r. Men det roliga är att vi ofta kan ana vilka innovation­er som kommer in på marknaden i framtiden.

 ?? Foto: Love Lind ?? Margareta Ternell är marknads- och kommunikat­ionsdirekt­ör på Patent- och registreri­ngsverket.
Foto: Love Lind Margareta Ternell är marknads- och kommunikat­ionsdirekt­ör på Patent- och registreri­ngsverket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden