Mitt i Täby

Snart öppnar regionens sjunde klinik

- KÄLLA: REGION STOCKHOLM

O Omkring 27 000 barn beräknas födas i Region Stockholm nästa år.

O Det finns sex förlossnin­gsenheter i regionen: Danderyds sjukhus, BB Stockholm (finns i Danderyds sjukhus), Karolinska universite­tssjukhuse­t Huddinge,

Karolinska universite­tssjukhuse­t Solna, Södersjukh­uset, Södertälje sjukhus.

O Nästa år öppnas ytterligar­e en förlossnin­gsenhet vid S:t Görans sjukhus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden