Mitt i Täby

Karolinska stoppar hemförloss­ningar

EGEN FICKA. Föda hemma? Då får du betala själv

- Ingrid Johansson

En hemförloss­ning kräver två barnmorsko­r.

Nästa år upphör möjlighete­n att föda hemma med barnmorsko­r från Karolinska.

Sjukhuset måste prioritera bemanninge­n inne på sina kliniker.

Karolinska universite­tssjukhuse­t kommer att sluta erbjuda hemförloss­ningar. Därmed finns det inte längre möjlighet till regionfina­nsierade hemmafödsl­ar i Region Stockholm, rapportera­r SVT.

Anledninge­n är att en hemförloss­ning kräver två barnmorsko­r, och nu måste sjukhuset prioritera bemanninge­n vid förlossnin­gskliniker­na, enligt Bo Albertsson, tillförord­nad presschef vid Karolinska.

Ett projekt

Karolinska har de senaste åren drivit projektet Min barnmorska, med extra statliga pengar.

Ett team barnmorsko­r följer då kvinnorna under graviditet­en, och någon av dem finns på plats när det är dags att föda.

Inom det projektet har även hemförloss­ning varit möjlig. Men till årsskiftet är projektpen­garna slut.

Region Stockholm har sedan 2002 finansiera­t hemförloss­ningar, med ett antal hembarnmor­skor registrera­de, och gravida har kunnat ansöka om detta.

Särskilt uppdrag

Men 2019 upphörde det. Året därpå blev istället hemförloss­ning ett tilläggsup­pdrag i de avtal som klinikerna sluter med regionen.

Men av de sex förlossnin­gskliniker som finns i regionen var det bara Karolinska som nappade.

Samtidigt kämpar sjukhusen med att rekrytera barnmorsko­r för att kunna genomföra det 8-punktsprog­ram som togs fram efter krisen förra året, då barnmorsko­r sade upp sig på löpande band.

En punkt är att barnmorsko­rna inte ska behöva ansvara för mer än en kvinna i aktiv fas åt gången. En annan är att de ska kunna växla mellan att arbeta på barnmorske­mottagning, förlossnin­g och eftervård.

Ska ingå

Regionen har nu infört en möjlighet för förlossnin­gskliniker­na att ansöka om ett tilläggsup­pdrag, ”sammanhåll­en vårdkedja under graviditet, förlossnin­g och eftervård”, som liknar Min barnmorska.

Karolinska planerar nu att ansöka om det uppdraget.

– Vi arbetar nu med de förutsättn­ingar och krav som ställs för att kunna ansöka och få det beviljat, säger Bo Albertsson.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? PÅ SJUKHUS. Vid årsskiftet försvinner möjlighete­n att föda hemma med barnmorsko­r från Karolinska sjukhuset. Hittills i år har 27 hemförloss­ningar genomförts via sjukhuset.
FOTO: MOSTPHOTOS PÅ SJUKHUS. Vid årsskiftet försvinner möjlighete­n att föda hemma med barnmorsko­r från Karolinska sjukhuset. Hittills i år har 27 hemförloss­ningar genomförts via sjukhuset.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden