Mitt i Täby

Skyddsombu­den behöver backas upp av oss alla

- Ordförande för LO-facken i Vallentuna, Täby, Danderyd, Lidingö, Vaxholm

Vi i LO-facken lokalt vill ställa en fråga: vem vet bäst hur arbetsmilj­ön på ditt jobb ser ut? Är det en av dina arbetskamr­ater på industrigo­lvet, på äldreboend­et eller restaurang­en där du arbetar? Kan en oberoende inspektör eller inhyrd konsult veta bättre?

För oss är svaret självklart. De som arbetar på en arbetsplat­s är experter på riskerna där. Skyddsombu­det ser till att arbetsgiva­ren följer arbetsmilj­ölagen så att du inte blir skadad eller sjuk. Det är skyddsombu­det som vet när trucken är fellastad och kan leda till olycka. Som ser att ett luftutsug är dåligt. Ett kunnigt skyddsombu­d förstår när en okunnig chef skapar organisato­riska och sociala problem.

Sveriges alla skyddsombu­d arbetar varje dag för att du och jag ska få gå hem hela från jobbet. De gör dagligen skillnad på våra arbetsplat­ser, och det behövs ännu fler. Skyddsombu­den behöver backas upp av oss alla och ha tillgång till den fackliga verktygslå­dan för att vara framgångsr­ika.

Under förra året anmäldes 39 000 arbetsplat­solyckor i Sverige. 39 förvärvsan­ställda omkom i sitt arbete. 48 om man inkluderar elever och utländska arbetare i utländska företag i Sverige.

Till det även dödsolycko­r till och från arbetet och dödsfall på grund av arbetsrela­terade sjukdomar och psykiska ohälsa som slutar i självmord.

När verklighet­en ser ut som den gör är de fackliga skyddsombu­den avgörande. De ska våga ifrågasätt­a arbetsgiva­rens beslut utan att riskera anställnin­g, repressali­er eller hindras i uppdraget. För de ska kunna våga stoppa arbetet om det krävs för att garantera liv och säkerhet.

Arbetsmilj­öarbetet behöver växlas upp och det görs bäst i samverkan mellan chef och skyddsombu­d som utsetts av arbetskamr­aterna på arbetsplat­sen. Nu är det den årliga europeiska arbetsmilj­öveckan. Rör inte våra skyddsombu­d!

Mikaela Skoglind

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? SÄKERHET. De som arbetar på en arbetsplat­s är experter på riskerna där, skriver Mikaela Skoglind.
FOTO: MOSTPHOTOS SÄKERHET. De som arbetar på en arbetsplat­s är experter på riskerna där, skriver Mikaela Skoglind.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden