Mitt i Täby

Täby behöver inte fler människor

- Hägernässt­randare

Bygg inte mer i Hägernäs strand. Det behövs inte fler bostäder i området. Man kan möjligen bebygga tomten vid McDonald’s. Men generellt behöver inte Täby fler människor och framför allt inte innan trafiksitu­ationen kring centrum är ordnad. Som det är nu är det alldeles för mycket köer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden