Mitt i Täby

Inte ett nytt problem

-

SMART. Kålodling i Karlaplans blomsterra­batter under första världskrig­et, cirka 1917–1917.

Dålig matförsörj­ning i storstäder­na är inget nytt. Under första världskrig­et drog staden i gång odlingar i såväl Vasaparken som på Karlaplan.

KÄLLA: STOCKHOLMS LÄNSSTYREL­SE, STOCKHOLMS­KÄLLAN

 ?? FOTO: AXEL MALMSTRÖM, STADSMUSEE­T I STOCKHOLM ??
FOTO: AXEL MALMSTRÖM, STADSMUSEE­T I STOCKHOLM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden