Mitt i Täby

Vi blir fler – men odlar inte mer

- KÄLLA: LRF

I början av 1990-talet producerad­e Sveriges bönder 75 procent av landets livsmedel. Drygt 30 år senare är svenskarna betydligt fler, men vi producerar inte mer mat. Sveriges självförsö­rjningsgra­d har sjunkit till 50 procent, jämfört med 80 procent i till exempel Finland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden