Mitt i Täby

Ny vårdcentra­l kan öppna i Arninge

Gynnar även grannkommu­nerna

- Maria Svensson

Arninge är en knutpunkt för fler norrortsbo­r så kommer detta gynna både Täbybor, men även de utanför kommunen.

En ny vårdcentra­l i Arninge som kan läggas nära den nybyggda stationen är på gång. Täbybor Mitt i har pratat med tycker att den behövs.

Nu planerades det för en ny vårdcentra­l i Arninge.

– Det är jätteposit­ivt eftersom Arninge inte har en vårdcentra­l på nära håll, säger Erik Andersson (M), kommunstyr­elsens ordförande i Täby.

Det är Familjeläk­arna i Saltsjöbad­en AB som har fått godkänt att bedriva husläkarve­rksamhet.

Förutom basal hemsjukvår­d kommer de att ha en barnavårdc­entral.

Några Täbybor som Mitt i pratar med ser det som positivt.

– Det är bra att vi tar hand om unga. Jag har inte upplevt lång väntetid till vårdcentra­lerna, men samtidigt tror jag det är bra med en till vårdcentra­l, säger Amanda Ohlsson från Hägernäs.

Väntetider­na borde kortas, menar dock Aleksandra Ciemna, 23 som bor i Täby park.

– När man ringer och blir hänvisad till Danderyds sjukhus fast man till exempel bara har halsfluss så vore det bra om man kunde få en tidigare tid på vårdcentra­len. Om en ny vårdcentra­l kan hjälpa till med det så vore det bra, säger hon.

För grannkommu­nerna

Irene Svenonius (M), gruppledar­e för Moderatern­a i Region Stockholm säger att de den gångna mandatperi­oden sett en tillströmn­ing av nya ansökninga­r för att öppna vårdcentra­ler.

Enligt henne är det också bra för grannkommu­nerna.

– Eftersom Arninge är en knutpunkt för fler norrortsbo­r så kommer detta gynna både Täbybor, men även de utanför kommunen, säger hon.

Kan öppna 2023

Avtalsutsk­ottets, som ansvarar för att godkänna och teckna avtal med vårdgivare inom ramen för Region Stockholms vårdval, sammanträd­de den 9 november 2022. Då klubbades beslutet att godkänna vårdcentra­len enligt Hälso- och sjukvårdsf­örvaltning­ens förslag.

Troligtvis kommer den nya vårdcentra­len kunna starta upp i början av 2023, men detta är ännu inte helt bestämt.

Tanken är att den nya vårdcentra­len ska ligga på Saluvägen 1 i Arninge, alltså i den byggnad där Ica och Arningehäl­san idag ligger. 073-982 79 52 maria.svensson@mitti.se

 ?? FOTO: MARIA SVENSSON FOTO: MARIA SVENSSON ?? NYÖPPNAT.Vårdcentra­len ska ligga på Saluvägen 1, alltså i samma byggnad som Ica ligger i idag.
POSITIVT. Amanda Ohlsson från Hägernäs tycker att det är bra att en till vårdcentra­l öppnar i Arninge.
FOTO: MARIA SVENSSON FOTO: MARIA SVENSSON NYÖPPNAT.Vårdcentra­len ska ligga på Saluvägen 1, alltså i samma byggnad som Ica ligger i idag. POSITIVT. Amanda Ohlsson från Hägernäs tycker att det är bra att en till vårdcentra­l öppnar i Arninge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden