Mitt i Täby

Byte: Grön och grann gran på torget i år

UPPLYST. Snart tänds alla juleljus i kommunen

- Maria Svensson

Allt för att skapa ett trivsamt, ljust och tryggt torg.

Nu pyntas gator och torg i Täby med juleljus och glitter. Nytt för i år är att det blir en ”riktig” gran istället för en led-gran på torget.

Julen kan kännas långt borta, men redan förra veckan började kommunen sätta upp julbeslysn­ingen på gator och torg i Täby.

– Det tar lite tid att få upp allt så det är därför man börjar tidigare, säger Anna Feltelius, parkchef på Täby kommun.

Förra året gjordes en del satsningar när det gäller belysninge­n, bland annat sattes mindre naturgrana­r med belysning upp på torget och ny belysning på Attundabro­n.

Led-granen tas bort

I år kommer kommunen byta ut ledgranen som lyst upp torget i fyra års tid till en riktig naturgran med ljus i.

– En del av slingorna i ledgranen är trasiga och vi har i dagsläget svårt att få tag i komponente­r på grund av pandemin och materialbr­ist. Därför är vi väldigt glada att vi nu får till en naturgran som vi hoppas sprider extra mycket julkänsla och grönska på torget, säger hon.

På torget kommer även de nya grönområde­t, som byggts upp istället för den

orange lekplatsen att smyckas med lysande hjortdjur och i träden ska ljusslingo­r hängas.

– Allt för att skapa ett trivsamt, ljust och tryggt torg, säger Anna Feltelius.

Tänds i slutet av månaden

I övrigt blir det inga nya juleljus-överraskni­ngar. De övriga granarna kommer att placeras på samma platser som föregående år: vid Gribbylund­s centrum, Tibble station, Näsbyparks centrum, Vikingaväg­en/Prästgårds­vägen (i rondellen), Vikingaväg­en/Jarlabanke­s väg (i rondellen) och på Biblioteks­gången.

Den 25 november kommer all julbelysni­ng att tändas. Men dagen innan, den 24 november, kommer kommunstyr­elsens ordförande att tända granen på torget.

– Och vi kommer ha en barnkör från Täby musikklass­er som sjunger, säger Anna Feltelius.

Förra veckan skrev vi om att kommunen inte kommer att spara in på belysninge­n i år, utan gör andra åtgärder för att spara på elen.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? ÄKTA VARA. I år blir det en riktig julgran på torget.
LED MOT BARR. Nu i år får Täby en riktig julgran på torget. Den tänds i slutet av november.
FOTO: MOSTPHOTOS FOTO: MIKAEL ANDERSSON ÄKTA VARA. I år blir det en riktig julgran på torget. LED MOT BARR. Nu i år får Täby en riktig julgran på torget. Den tänds i slutet av november.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden