Mitt i Täby

Explosivt: Farligt att sortera fel

Trycksatta behållare som sorteras fel och sprängs i avfallshan­teringen blir fler. En anledning uppges vara ökad konsumtion av lustgas. Felsorteri­ngen kan bli farlig.

- Anton.kyhlback@mitti.se

De blir som projektile­r och det kan leda till personskad­or.

Felsortera­de gastuber exploderar och skapar problem i avfallshan­teringen, varnar avfallsbol­aget Sörab.

Sedan i september har de sett en ökad mängd av trycksatta behållare som kommer felsortera­t till återvinnig­scentralen i Hagby.

De menar att det beror på ökad användning av lustgas bland unga – ett fenomen Mitt i rapportera­t om tidigare.

14 heliumbehå­llare

Sörab tar hand om sopor från bland andra Danderyd, Täby och Vallentuna. De meddelar att de sedan september sett en ökning via kommunerna­s grovavfall­sbilar.

Under en vecka kom 14 heliumbehå­llare, 3 brandsläck­are och ett 30-tal gasflaskor som sorterats fel till Hagby. Ingen på Hagby har dock skadats.

– Nej, lyckligtvi­s. Men vi behöver agera för att det inte ska hända, säger Eva Hedenström, avfallspla­nerare på Danderyds kommun.

Blir som projektile­r

Eva Hedenström berättar att det handlar om behållare med helium, gasol, brandsläck­are och annat.

När de sorteras fel i exempelvis grovt avfall eller restavfall så kan trycket i bilarna göra att de blir som projektile­r.

När behållarna kommer till tippen och ska in i förbrännin­gsugnarna sprängs de, utlöser ett säkerhetsr­eglage och stoppar processen.

– De här behållarna klarar ungefär 50 grader, men i ugnarna är det 1 000 grader. Det stoppar pannorna och det blir problem helt enkelt, säger hon.

Anton Kyhlbäck

 ?? FOTO: SÖRAB ?? EXPLOSIONS­RISK. Trycksatta behållare kan explodera och bli som projektile­r när de värms upp där grovt avfall annars ska slängas.
FOTO: SÖRAB EXPLOSIONS­RISK. Trycksatta behållare kan explodera och bli som projektile­r när de värms upp där grovt avfall annars ska slängas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden