Mitt i Täby

Unik trend – trafiken minskar i Stockholm

Trafikflöd­ena har för första gången någonsin minskat i Stockholm, visar statistik över antalet passager vid vägtullarn­a.

- Michael Toll 08-550 550 00 michael.toll@mitti.se

Trafiken har ökat för varje år i Stockholm, förutom under covidpande­min då mängder av stockholma­re valde att arbeta hemifrån.

Men nu visar statistik att antalet fordon som passerar vägtullarn­a i Stockholm för första gången har minskat, rapportera­de SVT tidigare i veckan. Redan i september i år minskade flödena jämfört med 2019. Och så har det fortsatt.

– I början av oktober har trafiken minskat kraftigt. Antalet passager vid tullarna har gått ner nästan tio procent och det är unikt. Att det minskar så här får vi se som ett trendbrott, säger Bengt Olsson som är presschef på Trafikverk­et, till SVT.

Minskning på flera platser

I Klaratunne­ln har trafiken minskat med nio procent i år jämfört med 2019 och på

Centralbro­n är minskninge­n åtta procent.

Mest har trafiken minskat på E4:an norrut.

På vissa platser är till och med trafiken lägre än under pandemin.

Dyr bensin

Vad är då anledninge­n till detta. Jo, bränslepri­ser, samt möjlighete­rna att jobba hemifrån, ses som två förklaring­ar till trendbrott­et.

 ?? FOTO: MICHAEL TOLL ?? MINSKAR. Antalet passager vid Stockholms vägtullar har minskat.
FOTO: MICHAEL TOLL MINSKAR. Antalet passager vid Stockholms vägtullar har minskat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden