Mitt i Täby

Åtgång på ekar

- KÄLLA: JIM HANSSON/ VRAK, MUSEUM OF WRECKS

För att bygga äldre tiders krigsfarty­g gick det åt stora mängder ekträ.

Enligt beräkninga­r krävdes cirka 4 000 ekar enbart för att bygga regalskepp­et Vasa (1628) och hennes systerfart­yg Äpplet (1629), Kronan (1632) samt Scepter (1634).

På 1700-talet tycks hushållnin­gen med ekträ ha ökat genom att man vårdade fartygen mer och återanvänd­e virke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden