Mitt i Täby

Vad har nya majoritete­n lovat?

-

Sänkningar av taxan för barn, unga och pensionäre­r ska genomföras i varje budget om ekonomiskt utrymme finns.

Sommarlovs­kortet permanenta­s och utvecklas till ett lovkort för barn och unga som gäller alla lov.

Utredninga­r ska göras om ytterligar­e tunnelbane- och spårutbygg­nad, exempelvis till Bromma flygplats, sträckan HjulstaBar­karby, Älvsö-Hagsätra och till Tyresö. KÄLLA: PLATTFORME­N FÖR S, C OCH MP SAMT VÄNSTERPAR­TIETS 44-PUNKTSPROG­RAM

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden