Mitt i Täby

Förslag: Slopad avgift på Arlanda för tågresenär­er

Sju regioner har enats om vad som behöver prioritera­s för Arlanda flygplats utveckling. En åtgärd är att slopa stationsav­giften för tågresenär­er.

- Jens Kassnert jens.kassnert@mitti.se

Hur Arlanda utvecklas är avgörande för hela Sverige och inte minst för huvudstads­regionen Stockholm-Mälarregio­nen. Det anser Mälardalsr­ådet, där sju regioner nu har lämnat ett svar på utredninge­n ”Arlanda flygplats – en plan för framtiden” som presentera­des i somras.

Ett av kraven är att stationsav­giften för tågresenär­er ska slopas. Idag ligger avgiften på 130 kronor.

I exempelvis Sigtuna kommun, där flygplatse­n ligger, välkomnas förslaget att ta bort stationsav­giften, då fler skulle åka kollektivt till flygplatse­n.

– Vi har i ett antal år legat på regionen att få dem att öka turtäthete­n för pendeltåge­n, dra nya busslinjer med tätare turer, säger Olov Holst (M), kommunstyr­elsens ordförande i Sigtuna.

Enligt honom åker allt färre kollektivt till Arlanda.

Vad beror det på?

– I stor utsträckni­ng på att man inte är nöjd med förbindels­erna. Det är för många tåg som ställs in och det är för långt mellan tågen. Det finns även för få busslinjer och de går inte där de skulle behöva.

I Sigtuna har man dessutom flera tusen som jobbar ute på Arlanda och det är svårt att ta sig dit med kollektivt­rafiken.

Bredda E4:an

Sigtuna kommun ser även stora brister i infrastruk­turen runt Arlanda, där man länge drivit frågan om att E4:an måste breddas och väg 263 ska åtgärdas.

Stationsav­giften som tas ut för tågresenär­er till och från Arlanda grundas på statens avtal med Arlandaban­an. De sju regionerna, menar staten, behöver inleda en förhandlin­g med A-Train för att avveckla avgiften.

 ?? FOTO: MARIE THERESE KARLBERG FOTO: MOSTPHOTOS ?? Olov Holst (M).
STATIONSAV­GIFT. Det kostar 130 kronor att kliva av pendeltåge­t på Arlanda.
FOTO: MARIE THERESE KARLBERG FOTO: MOSTPHOTOS Olov Holst (M). STATIONSAV­GIFT. Det kostar 130 kronor att kliva av pendeltåge­t på Arlanda.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden