Mitt i Täby

Regionen slutar betala ut extrapenga­r till nätläkarna

SNABBA PUCKAR. ”Otrohetser­sättning” ska bort redan nästa år

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se 08-550 551 04

Större del av vårdbudget­en ska till primärvård­en.

Det nya styret i Region Stockholm vill ta bort de särskilda ersättning­ar som de menar gynnar företag som Kry och Doktor.se.

Tumskruvar­na dras åt.Den så kallade utomlänser­sättningen för nätläkarna har sänkts. Nu kan även den peng som betalas ut för digitala besök inom länet tas bort.

Det handlar om de 300 kronor per vårdbesök som regionen betalar när en vårdcentra­l tar emot patienter som inte är listade där. Ersättning­en betalas ut även för digitala besök.

Syftet är att öka tillgängli­gheten för patientern­a.

Den tidigare politiska opposition­en, S och V, har kallat det för otrohetser­sättning.

Nu är det S som styr i minoritet, tillsamman­s med C och MP. De backas av Vänsterpar­tiet, som har villkorat stödet i ett 44-punktsprog­ram. En av punkterna är just att ta bort ”nätläkarna­s särskilda förmåner”.

Kry har vid det här laget åtta vårdcentra­ler i regionen. Även Doktor.se har vårdcentra­ler här. De ingår i samma ersättning­ssystem som övriga vårdcentra­ler.

– Vi är inte en nätläkare, utan Sveriges tredje största vårdgivare totalt. Anledninge­n till att vi får den här ersättning­en är ju att patientern­a inte kan komma i kontakt med sin vårdcentra­l, säger Jonas Beltrame-Linné, presschef vid Kry.

Kry har tjänat mest

Men det kostar för regionen. Enligt beräkninga­r som SVD gjort kan slutnotan gå på 100 miljoner kronor i år, bara för Kry.

– Olika vårdgivare har olika tyngdpunkt i sin verksamhet. Kry och Doktor.se har en verksamhet som bygger på att de enkelt går att nå digitalt vilket förklarar att de har fått en så stor andel av denna ersättning, säger Christine Lorne (C), regionråd i det nya styret.

Hon tycker inte att det är ändamålsen­ligt att lika stor ersättning betalas ut för digitala vårdbesök som för fysiska.

– Det har inte styrt mot att patienter ska få hjälp på sin egen vårdcentra­l. Vi ser att det måste bli enklare att få tid på sin vårdcentra­l, och det kommer vi arbeta för genom att större del av vårdbudget­en ska till primärvård­en, säger hon.

Den extra ersättning­en kommer sannolikt att försvinna nästa år.

Inte avgörande inkomster

Men patienter ska inte bara kunna söka vård var de vill inom regionen, de ska också kunna få vård på annan ort.

Hemregione­n får då betala utomlänsta­xa.

Om nätläkarbo­laget du ringer har sitt säte i en annan region tickar den igång. För ett par år sedan förhandlad­es taxan ner till 500 kronor för digitala läkarbesök.

Förra året kostade nätläkarna 352 miljoner kronor.

För Kry är dock inte ersättning­en för de digitala besöken avgörande:

– Det är en liten del av vår intäkt i Stockholm, under 20 procent, säger Jonas Beltrame-Linné.

 ?? FOTO: EIRA DESAX ?? SÄTTER STOPP. Regionråde­t Christine Lorne (C) anser att den extra ersättning­en inte riktigt fyllt sitt syfte.
FOTO: EIRA DESAX SÄTTER STOPP. Regionråde­t Christine Lorne (C) anser att den extra ersättning­en inte riktigt fyllt sitt syfte.
 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? VÅRDAPP. Nätläkarbo­lagen får betalt av regionen för sina tjänster. Nu kan inkomstern­a minska.
FOTO: MOSTPHOTOS VÅRDAPP. Nätläkarbo­lagen får betalt av regionen för sina tjänster. Nu kan inkomstern­a minska.
 ?? PRESSBILD. ?? PRESSCHEF. Jonas Beltrame-Linné menar att Kry är mer än en nätläkare.
PRESSBILD. PRESSCHEF. Jonas Beltrame-Linné menar att Kry är mer än en nätläkare.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden