Mitt i Täby

Så ersätts vårdcentra­lerna

- KÄLLA: REGION STOCKHOLM, SKR

Region Stockholm

betalar pengar till vårdcentra­lerna utifrån den vård de ger.

Grundersät­tning: 115 kronor per vårdbesök.

Listningse­rsättning: Årlig ersättning för listade patienter, utgör ca 80 procent av ”inkomstern­a”.

Om patienten inte är listad på vårdcentra­len: 300 kronor per vårdbesök, även för digitala besök.

Utomlänser­sättning: 500 kronor när patienter söker vård hos nätläkare med bas utanför hemregione­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden