Mitt i Täby

Katter bör ses för vad de är – en invasiv art

-

Svar till veckans tistel och signaturen ”Låt djuren leva som de är”.

I Sverige har vi omkring 100 000 hemlösa och förvildade tamkatter som lever i misär till följd av att kattägare låter sina katter ”leva som de är” det vill säga okastrerad­e och lösdrivand­e.

Länsstyrel­sen avlivar mängder av katter årligen, eftersom de frivilligo­rganisatio­ner som tar det ansvar som samhället i stort inte lyckats med går på knäna.

Du som skrev gjorde jämförelse­n med att sätta koppel på ekorrar? En djurart som inte domesticer­ats och som tillhör Sveriges fauna (katter tillhör inte Sveriges fauna utan bör värderas som en invasiv art).

Skulle man i stället kunna jämföra det med att sätta koppel på, ja vad vet jag, hundar? Kattägare måste sluta upp med att maskera sin lathet med argumentet att man tillgodose­r dessa påstådda behov. Katter behöver social stimulans, en trygg plats, värme och mat. Precis som alla andra husdjur.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? KOPPEL. behöver kattägare skärpa sig?
FOTO: MOSTPHOTOS KOPPEL. behöver kattägare skärpa sig?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden