Mitt i Täby

Bort med alla dessa myglande politiker

-

extra bidrag och ersättning­ar för förtroende­valda och övriga politiker med heltidsupp­drag. Lönen de har överstiger medelklass­ens lön med råge. Därför behöver de inte ytterligar­e ersättning­ar.

Vi skulle då kanske få fler personer med rätt inställnin­g till sitt uppdrag och som inte endast ser oss skattebeta­lare som en mjölkko. Det är skrämmande hur många politiker försöker mygla till sig ersättning­ar trots att de känner till att syftet med dem är något helt annat.

Varför har man inte redan helt tagit bort möjlighete­n till kostnader för dubbla boenden när de flesta möten nu ändå sker via ”nätet”?

Bort med alla myglande politiker, sänk lönen till samma nivå som medelsvens­son har och tvinga dem att praktisera ute i samhället med jämna mellanrum för att de ska veta hur vanliga människor påverkas av den politik de för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden