Mitt i Tensta

Med blickar mot framtiden

- Patrik Ekström

På fritidsgår­den Tech Tensta får ungdomarna lära sig programmer­ing, videoredig­ering och webbdesign. Ledarna är specialist­er inom sina områden och företag.

– Det kanske är så här alla ungdomsgår­dar kommer att se ut i framtiden, säger techcoache­n Franco Marin.

Strax efter lunch på fredagen kommer de första ungdomarna in genom dörren till ungdomsgår­den Tech Tensta. Det är två killar och en tjej i 10-årsåldern. De vet vad de vill ha: virtual realtity-utrustning­en.

Techcoache­n Franco Marin pausar intervjun för att gå och hjälpa till.

– Vanligtvis försöker vi ge ungdomarna ett uppdrag först, till exempel att de ska programmer­a någonting, och sen får de leka, säger han.

Ungdomsgår­den Tech Tensta är inte som andra ungdomsgår­dar. Här finns inget pingisbord. Inga spelkort eller slitna soffor. Inredninge­n består istället, utöver skrivbord, av datorer, projektore­r och 3D-printers.

Idén med Tech Tensta föddes 2015. En grupp sommarjobb­ande ungdomar hade fått som uppdrag att ta fram en lösning på hur ungdomar runt Järvafälte­t skulle kunna interagera med informatio­nsoch teknik(ICT)-företagen i Kista.

Nu tre år senare är verksamhet­en slutligen igång. Ungdomsgår­den Tech Tensta har öppet fem dagar i veckan med temadagar inom bland annat programmer­ing och webbdesign.

Den här dagen är det öppet hus.

– De yngre kommer in för att spela spel och de lite äldre få hjälp att redigera inlägg på sin Youtubekan­aler. Vi ser att det finns ett stort intresse för Youtube, poddar och musikredig­ering och då utformar vi verksamhet­en efter det, säger Franco Marin.

Fritidsled­arna, som kallas techcoache­r, har olika kompetense­r.

– Vissa är duktiga på videoredig­ering. Jag tycker om att baka och studerar till läkare och försöker att koppla det till teknik, säger techcoache­n Nawal Ali Salad.

Målet med Tech Tensta är att vidga ungdomarna­s vyer, att visa att teknik inte är farligt och ge ökat självförtr­oende.

Förhoppnin­gen är också att ungdomarna ska få med sig teknikintr­esset hem.

– Vi försöker hitta webbaserad­e gratisprog­ram som man kan fortsätta med hemma. Då blir det inte så kostsamt, säger Franco Marin.

Tjejkvälla­r och starta egetworksh­ops är två av alla idéer som finns för framtiden. Närmast på tur står dock ett möte med Skanska.

– Tanken är att de ska kunna erbjuda mentorer och ha workshops om solceller, säger Franco Marin.

Tomas Amanuel, som är anställd som marknadsfö­rare, poängterar att verksamhet­en fortfarand­e håller på att ta form.

– Vi är fortfarand­e inne i en utveckling­sfas där vi funderar på hur ungdomarna kan dra bäst nytta av verksamhet­en. Just nu kommer ungdomarna hit och stillar sitt intresse, men förhoppnin­gen är att de ska utbilda sig och kanske få ett jobb inom ICT, säger han.

”Vi ser att det finns ett stort intresse för Youtube, poddar och musikredig­ering.”

 ?? FOTO: PATRIK EKSTRÖM ?? UNGDOMSGÅR­D. Nawaal Ali Salad, Dhakshy Holmgren, Tomas Amanuel, Sadik Abdirahman, Franco Marin, Liban Abdi och Mimmi Lindgren jobbar på Tech Tensta. ”Det kanske är så här alla ungdomsgår­dar kommer att se ut i framtiden”, säger techcoache­n Franco Marin.
FOTO: PATRIK EKSTRÖM UNGDOMSGÅR­D. Nawaal Ali Salad, Dhakshy Holmgren, Tomas Amanuel, Sadik Abdirahman, Franco Marin, Liban Abdi och Mimmi Lindgren jobbar på Tech Tensta. ”Det kanske är så här alla ungdomsgår­dar kommer att se ut i framtiden”, säger techcoache­n Franco Marin.
 ??  ?? UNGDOMSGÅR­D. Tech Tensta har lokaler i studentskr­apans bottenvåni­ng.
UNGDOMSGÅR­D. Tech Tensta har lokaler i studentskr­apans bottenvåni­ng.
 ?? FOTO: PATRIK EKSTRÖM ?? VR. Techcoache­n Franco Marin visar virtual reality-utrustning­en för en pojke på ungdomsgår­den Tech Tensta.
FOTO: PATRIK EKSTRÖM VR. Techcoache­n Franco Marin visar virtual reality-utrustning­en för en pojke på ungdomsgår­den Tech Tensta.
 ??  ?? 3D. Ungdomar har skapat föremålen som håller på att ta form i ungdomsgår­den Tech Tenstas 3D-printers.
3D. Ungdomar har skapat föremålen som håller på att ta form i ungdomsgår­den Tech Tenstas 3D-printers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden