Mitt i Tensta

Fryshuset ny huvudman för skola Kista

Stiftelsen Fryshuset som ansökte hos Skolinspek­tionen om att få driva Akademiska skolan i Kista fick först avslag, men beslutet har nu ändrats

- Maria Broberg

Vi har de ekonomiska förutsättn­ingarna.

Verksamhet­en på Akademiska skolan i Kista kan nu fortsätta med ny ägare.

– Utifrån de underlag som Fryshuset har kommit in med i överklagan så har vi bedömt att det finns ekonomiska förutsättn­ingar, säger Carin Clevsjö, enhetschef för Skolinspek­tionens tillstånds­enhet.

Fryshuset fick först avslag på sin ansökan om att bli ny huvudman för skolan den 14 juli i år. Den 22 juli omprövades beslutet.

Konkursmäs­sig

Enligt Skolinspek­tionen har problemen i både företagets ledning och skötsel av ekonomin varit för stora för att skolorna ska kunna fortsätta drivas av den tidigare ägaren Frihab AB. Tidigare har Anne-Charlotte Ramsthalle­r, utredare på Skolinspek­tionen, förklarat bakgrunden för Mitt i.

– Det handlar om två delar egentligen; dels har vi sett allvarliga brister i lämplighet hos personerna i ägar- och ledningskr­etsen, dels har företaget en svag ekonomisk ställning och det finns en stor risk att de går i konkurs i en nära framtid, säger hon.

Frihab AB drev också Akademiska skolan i Fisksätra, Nacka, och får heller inte driva den vidare. Dean omsorg AB, som ansökte som ny huvudman, har fått avslag efter överklagan.

Nacka kommun är nu skyldiga att erbjuda eleverna från Akademiska skolan utbildning i en kommunal skola. Om det finns plats kan eleverna och deras föräldrar också välja en fristående skola.

 ?? FOTO: ARKIVBILD ?? NY HUVUDMAN. Den 14 juli beslutade Skolinspek­tionen om att inte godkänna Stiftelsen Fryshuset som ny ägare för att driva Akademiska skolan i Kista, 22 juli kom ett nytt besked.
FOTO: ARKIVBILD NY HUVUDMAN. Den 14 juli beslutade Skolinspek­tionen om att inte godkänna Stiftelsen Fryshuset som ny ägare för att driva Akademiska skolan i Kista, 22 juli kom ett nytt besked.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden