Man miss­tänks för sex­u­ellt ofre­dan­de i Års­ta

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Kloc­kan 12:27 på sön­dags­för­mid­da­gen den 17 ju­ni fick po­li­sen in en an­mä­lan om sex­u­ellt ofre­dan­de på Års­ta torg.

En­ligt po­li­sen var det brottsoff­rets vård­nads­ha­va­re som ring­de och be­rät­ta­de att den­nes dot­ter i yng­re ton­å­ren bli­vit an­tas- tad av en okänd gär­nings­man.

Flic­kan ska ha sli­tit sig fri från man­nen och ta­git sig hem.

Po­li­sen har va­rit hem­ma hos brottsoff­ret samt sökt ef­ter gär­nings­per­so­nen utan re­sul­tat. Po­li­sen ut­re­der hän­del­se som sex­u­ellt ofre­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.