Hö­kiskat­ter i risk­zo­nen när räv­fa­milj tar för sig allt mer

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Christoffer Röstlund Jonsson

En räv ploc­kar kat­ter i Hö­ka­räng­en. Men sta­dens hål­ler sig kall­sin­nig och pla­ne­rar ing­en av­skjut­ning: ”Släp­per man ut en katt li­rar den ef­ter na­tu­rens reg­ler”.

Det är tra­fik­kon­to­ret som får rod­da när vil­da djur le­tar sig in i män­ni­sko­byn. Där spe­ku­le­rar man i att det här är sam­ma grup­pe­ring rä­var i Hö­ka­räng­en, som tug­gat i sig kat­ter och höns i Gub­bäng­en se­nas­te året.

Det har näm­li­gen bott en hel räv­fa­milj vid Get­fot­s­vä­gen i Gub­bäng­en. Och nu har val­par­na bli­vit sto­ra, flyt­tat ut, och ut­ö­kat si­na jakt­mar­ker. Det sä­ger tra­fik­kon­to­rets Tom­my Tu­vung­er, che­fen över Stock­holms ska­de­djur.

Rä­ven i Hö­ka­räng­en har gett upp­hov till myc­ket snack i lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per. En del vill vär­na om­rå­dets kat­ter och för­or­dar av­skjut­ning, me­dan and­ra tyc­ker att rä­var­na ska få va­ra som de är.

– Ja, jag har fått en del sam­tal om det här. Och vad ska vi gö­ra åt det? Rä­var­na ploc­kar kat­ter, men kat­ter­na ren­sar få­gel­bon när de är ute i na­tu­ren. Släp­per man ut en katt så får den li­rar på na­tu­rens vill­kor, sä­ger Tom­my Tu­vung­er.

Så ni skju­ter in­te rä­var i bo­stads­om­rå­den?

– Nej.

FOTO: CLAES BACKMAN

SAM­MA? Här är rä­ven i Gub­bäng­en, plå­tad i de­cem­ber 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.