Kän­ner du igen dig i gam­la Ci­ty?

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholmshelg -

Ci­ty har för­änd­rats or­dent­ligt ge­nom åren. Men vis­sa de­lar ser näs­tan li­ka­da­na ut som idag. Tes­ta vad du kan. Minst sju rätt ska du ha, an­nars blir det till att stu­de­ra Gö­te­borgs­vit­sar i res­ten av ditt liv.

VIL­KEN GA­TA?

VIL­KEN GA­TA?

På hö­ger si­da av den här ga­tan finns idag en in­disk re­stau­rang vars namn kan över­sät­tas till Kummin­klub­ben, ung­e­fär. Stads­de­len är Norr­malm. Året är 1896. 1. Karl­bergs­vä­gen X. Markvards­ga­tan 2. Gäst­ri­ke­ga­tan

Bilden är ta­gen 1954. Allt ser an­norlun­da ut idag. Där kloc­kan sit­ter lig­ger idag en Ki­na­krog. 1. Kungs­ga­tan X. Mäs­ter Samu­els­ga­tan 2. Svea­vä­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.