Skör­de­fest i Års­ta

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta / Enskede -

Årsta­li­dens ko­lo­ni­för­e­ning, som lig­ger vid Årsta­li­dens dans­ba­na i kan­ten av Årstasko­gen, har skör­de­fest på lördag 25 au­gusti, 11–15. Det blir för­sälj­ning av frukt och grönt, un­der­håll­ning, lop­pis, oli­ka barn­ak­ti­vi­te­ter och fi­ka med hem­ba­kat kaf­fe­bröd. Den som vill kan vand­ra runt bland ko­lo­ni­lot­ter­na och lå­ta sig in­spi­re­ras. Mer in­fo finns på www.arsta­li­den­sko­lo­ni.se.

FOTO: LIN­DA GREN

SKÖR­DE­FEST. Äpp­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.