Stock­holm | Älv­sjö - Lång­bro Ka­ross­vä­gen 4

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Väl­kom­men till det­ta fi­na hus med myc­ket charm och ge­ne­rö­sa ytor för stor fa­milj, to­ta­ly­ta om 203 kvm! Trev­lig fri­köpt tomt med här­li­ga al­ta­ner samt so­lig träd­gård med gröns­kan­de, in­syns­skyd­dat lä­ge och fin fri ut­sikt. Här­ligt, ljust var­dags­rum med öp­pen spis, stil­fullt in­rett kök med plats för mat­bord och 5 bra sov­rum, med möj­lig­het till fler. Två bad­rum och gäst-WC. Upp­värm­ning ge­nom luft/vat­ten­vär­me­pump ger lå­ga ener­gi­kost­na­der. Fi­ber och larm in­stal­le­rat. Barn­vän­ligt, at­trak­tivt om­rå­de med när­het till för­sko­lor och sko­lor. Även nä­ra na­tur, all­män ser­vice, bra kom­mu­ni­ka­tio­ner och in­ners­tan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.