3:a Stock­holm | Te­le­fon­plan / Mid­som­mar­kran­sen Mo­bil­ga­tan 11, 4 tr

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Väl­kom­na till Mo­bil­ga­tan 11 och en väl­pla­ne­rad 3a med hög stan­dard och stil­re­na ma­te­ri­al­val. I den här hörn­lä­gen­he­ten fin­ner du det lil­la ex­tra; so­ci­a­la ytor i en halvöp­pen plan­lös­ning­en mel­lan kök och var­dags­rum.

Ut­gångs­pris 3 795 000 kr Av­gift 4 567:-/mån (in­kl vär­me & kall­vat­ten + obl. 220 kr för bred­band, TV & Te­le­fo­ni) Bo­a­rea 81 kvm Vån 4 av 5 (Hiss) Ener­gi­klass C Vi­sas Sön 19/8 12.30-13.15 Mån 20/8 18.30-19.00 Mäkla­re Pon­tus To­vesson 070-105 00 05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.