Lä­gen­hets­by­ten

Tidningen Årsta / Enskede - - Bo & Fynd -

Väl­pla­ne­rad, char­mig Sö­der 2:a

2 rum och ett kök m 3 sitt­plat­ser. 54 m2. Vi­ta trä­golv, hel­kak­lat bad­rum m bad­kar, bra för­va­ring,Tyst lgh, vån 1, in­ner­gård m grill, nä­ra till af­fär & allt, 2 min t vat­ten, bryg­ga och lum­mi­ga Årsta­vi­ken. Grinds­ga­tan. Hyra: 7012 kr. Öns­kar stör­re Sö­der­malm. Tfn: 0736-005 016

Fin 2,5a på Kungs­hol­men

Myc­ket fin lä­gen­het från 1920 på 69 kvm by­tes till stör­re. Ge­nom­gå­en­de & med de­tal­jer som högt i tak, ser­ve­rings­gång, öp­pen spis (ej eld­nings­bar) mm. Nyrenoverat kök, kak­lat bad­rum med tvätt­ma­skin. Sto­ra luf­ti­ga var­dags­rum & sov­rum. ali­na.bo­strom@gmail.com

En fin et­ta på Kungs­hol­men!

1a ca 30 kvm på högs­ta vå­ning, in­till Frid­hems­plan. Ut­märk­ta kom­mu­ni­ka­tio­ner och ut­bud av butiker. 4500 kr/mån. Öns­kas: 2a el stör­re på Ö-malm. Kon­takt: Arvid 070-210 04 23

Skö­na Kran­sen mot Sö­der

Egen­fö­re­ta­ga­re öns­kar by­ta char­mig funkis 2a med lugnt lä­ge i Mid­som­mar­kran­sen. Ljus lä­gen­het högst upp i hu­set, väl­pla­ne­rad med rym­ligt kök. 42 kvm, 5700kr, ej hiss. By­tes mot 2a el­ler 3a på Sö­der­malm. Hög hyra ing­et hin­der. Tel: 076-026 75 05

5:a Ös­ter­malm mot mind­re med bal­kong

Fin­nes: Klas­sisk 5:a 150 kvm på Råd­mans­ga­tan, Ö-malm, 1 tr. Öns­kas: 3-4:a Ö-malm, 1-2 tr. bal­kong. Tel: 073-063 22 46

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.