Ga­tu­fest i Gam­la Enske­de

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/enskede -

Den 8 sep­tem­ber är det dags för den år­li­ga ga­tu­fes­ten i Gam­la Enske­de. Med upp­åt 150 bord är Gam­la Enske­de ga­tu­fest en av Sö­derorts störs­ta lop­pi­sar, som bru­kar loc­ka be­sö­ka­re från he­la stan. Men för­u­tom en lopp­mark­nad bju­der fes­ten ock­så på ga­tu­mu­si­kan­ter, mat- och fika­för­sälj­ning. Ka­la­set på­går he­la da­gen mel­lan 11 och 16.

Vill du säl­ja sa­ker på lop­pi­sen. An­mäl dig på http:// www.gam­laens­ke­de­mark­nad.se. En plats kos­tar 250 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.