Man miss­hand­lad när han av­bröt in­brott

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Det var kloc­kan 20:23 un­der tis­dags­kväl­len som po­li­sen fick larm om att en man miss­hand­lats vid en sko­la i Ham­mar­by­höj­den. Man­nen, som ar­be­tar på sko­lan, kom dit ef­ter att in­brottslar­met ha­de ak­ti­ve­rats och möt­tes då av in­brotts­tju­ven som slog man­nen med nå­gon form av till­hyg­ge.

– Brotts­ru­bri­ce­ring­en är grov miss­han­del, sä­ger Stock­holmspo­li­sens pressta­les­per­son Kjell Lind­gren som dock in­te vill av­slö­ja vad det hand­la­de om för till­hyg­ge.

– Nej, den sor­tens de­tal­jer vill vi in­te gå ut med, sä­ger han och hän­vi­sar till kom­man­de för­hör.

Man­nen för­des till sjuk­hus med am­bu­lans me­dan po­li­sen ge­nom­sök­te om­rå­det ef­ter spår av in­brotts­tju­ven.

– Vid en förs­ta an­blick kun­de man se att gär­nings­man­nen kom­mit över en da­tor, men mer än så vet vi in­te just nu, sä­ger Kjell Lind­gren.

Un­der ons­dags­mor­go­nen är än­nu ing­en gri­pen för brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.