2:a Stock­holm | Skärmar­brink Sparfven­felts­ga­tan 9, 2 tr

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Lo­ka­li­se­rad på en lugn ga­ta in­vid na­tu­ren er­bju­der den­na fi­na lä­gen­het en in­syns­skyd­dad, pri­vat käns­la, men än­då i ett lä­ge nä­ra kom­mu­ni­ka­tio­ner med en­dast fem mi­nu­ters res­tid till Sö­der­malm. På bal­kong­en kan ni nju­ta av so­len från mor­gon till kväll och in­nan­för dör­ren fin­ner ni det lätt­mö­ble­ra­de var­dags­rum­met. Med föns­ter i två vä­der­streck skän­ker lju­set rymd till ett väl­digt triv­samt hem som mås­te ses! Varmt väl­kom­na på vis­ning!

Ut­gångs­pris 2 395 000 kr Av­gift 2 948:-/mån (in­kl vär­me, VA) Bo­a­rea 43 kvm Vån 2 av 2 Vi­sas Sön 26/8 13.00-13.30 Mån 27/8 19.00-19.30 Mäkla­re Richard Ivans­son 0701 - 00 78 20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.