Dags att flyt­ta in i mo­dul­hu­sen

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 -

Un­der en for­dons­kon­troll vid Gull­mars­plan den 9 september upp­märk­sam­ma­de en av po­li­sens per­so­nal att en av per­so­ner­na i bi­len ha­de färg på si­na klä­der. Po­li­sen gjor­de en hus­ranns­kan av bi­len där man fann 25 spray­bur­kar och an­nan ut­rust­ning.

Hän­del­sen kopp­la­des sam­man med in­for­ma­tion om ska­de­gö­rel­se vid tun­nel­ba­ne­de­pån i Al­vik.

Män­nen greps miss­tänkt för grov ska­de­gö­rel­se ge­nom klot­ter men även för för­be­re­del­se till grov ska­de­gö­rel­se. De miss­tänk­ta släpp­tes ef­ter för­hör men ut­red­ning­en fort­sät­ter.

Då bi­len i förs­ta hand stop­pa­des för fort­kör­ning fick fö­ra­ren av bi­len även bö­ter och sitt kör­kort om­hän­der­ta­get

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.