Be­väp­nad nar­ko­man stop­pad vid Gull­mars

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

I mån­dags vid 23-ti­den stop­pa­de po­li­sen en bil­fö­ra­re vid Gull­mars­plan som vi­sa­de sig 1.sak­na kör­kort 2.vara på­ver­kad av nar­ko­ti­ka 3.bä­ra på en skar­plad­dad pi­stol. Det var när den kör­korts­lö­se fö­ra­ren kas­ta­de sig in med sin bil fram­för po­lis­bi­len, som de val­de att stop­pa for­do­net. Det stank av knark i bi­len och fö­ra­ren er­kän­de att han kör­de olag­ligt. Vid vi­si­ta­tion hit­ta­des även ett va­pen in­stop­pat i byx­lin­ning­en. Per­so­nen är nu miss­tänkt för en rad grova brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.