Stock­holm | Mä­lar­höj­den Ivar Hall­ströms väg 28

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

In­redd ut­hyr­nings­del/ge­ne­ra­tions­bo­en­de! Väl­kom­men till ett myc­ket charm­fullt vil­la­bo­en­de, ar­ki­tektri­tat av ar­ki­tekt Ge­org Lind­berg, med här­lig gröns­kan­de tomt, högt fritt och in­syns­skyd­dat be­lä­get på lugn åter­vänds­ga­ta. Lum­mig fri­köpt tomt och stor ute­plats i so­ligt lä­ge med ge­ne­rös yta för sto­ra säll­skap. Fan­tas­tisk bal­kong från öv­re plan med mils­vid och fri ut­sikt mot Stock­holm och Brom­ma. Gott om be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer blan­dat med mo­dern in­red­ning. Stort var­dags­rum på öv­re plan med högt i tak, plats för många gäs­ter samt vac­ker, fun­ge­ran­de öp­pen spis. 4-6 bra sov­rum. 2 bad­rum, gäst-WC och gott om för­va­rings­ut­rym­men. Vä­l­in­rett bot­ten­plan med rym­li­ga ytor samt väl­dis­po­ne­rad ut­hyr­nings­del med se­pa­rat in­gång. Berg­vär­me ger lå­ga ener­gi­kost­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.