2:a Stock­holm | Älv­sjö/Öst­ber­ga­höj­den Kin­na­reds­gränd 35

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Till­fäl­le att för­vär­va en ljus, fräsch & väl­pla­ne­rad ga­vel 2:a i mo­dern fas­tig­het från 2007. Öp­pen plan­lös­ning, sto­ra föns­ter, stil­re­na ma­te­ri­al­val, rym­li­ga rum & bal­kong i syd­väst! Bra lä­ge med när­het till na­tur­om­rå­den, ser­vice & go­da kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter med buss, tvär­ba­na och pen­del i när­he­ten. Vi ses!

Ut­gångs­pris 1 750 000 kr Av­gift 3 660:-/mån (in­kl vär­me, vat­ten och käl­lar­för­råd) Bo­a­rea 51 kvm Vån 1 (Hiss) Ener­gi­pre­stan­da 68 kWh/kvm år Vi­sas Sön 11/11 14.45-15.15 Mån 12/11 19.15-19.45 Mäkla­re John Bor­ja 0705-26 03 20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.