Stock­holm | Enske­de­fäl­tet Est­lands­ga­tan 140

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Fri­köpt hus på Enske­de­fäl­tets bäs­ta lä­ge! Un­der­bar träd­gård som lig­ger helt ostört och in­syns­skyd­dat rakt mot Vår­flodspar­ken. Träd­går­den med en här­lig kom­bi­ne­rad växt­lig­het av av bus­kar, pe­ren­na väx­ter, äp­pel­träd m.m. Bo­sta­den är i gott skick och har un­der se­na­re år re­no­ve­rat bå­de kök och in­vän­di­ga yt­skick. Bo­sta­den är ock­så ut­rus­tad med Car­port och frig­ge­bod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.