4:a Stock­holm | Gam­la Enske­de Han­dels­vä­gen 68

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Fa­mil­je­bo­stad med unik träd­gård/od­lings­lott samt stor kungs­bal­kong! Ett mo­dernt bo­en­de i träd­gårds­sta­den Enske­de i po­pu­lär för­e­ning med frukt­träd och eget växt­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.