3:a Stock­holm | Stu­re­by Skön­viks­vä­gen 288, 1tr

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Varmt väl­kom­na till den­na väl­pla­ne­ra­de och ge­nom­gå­en­de frä­scha 3:a be­lä­gen i po­pu­lärt om­rå­de med när­het till det mesta. Här er­bjuds en lä­gen­het med rym­ligt och re­no­ve­rat kök, hel­kak­lat bad­rum med tvätt­pe­la­re samt bal­kong i so­ligt lä­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.