Hip­hop i Hög­da­len he­la de­cem­ber

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/enskede -

Var­je sön­dag fram till jul, med start 2 de­cem­ber, blir det hip­hop på ham­bur­ger­re­stau­rang­en Ba­bas i Hög­da­lens cent­rum. Na­od, Lo­va, See­dy och Ib­be kom­mer dit, och en rad dj:s. Ame­tist Azor­de­gan är med, lik­som Nat­han K. In­trä­det är gra­tis men gäs­ter­na upp­ma­nas att swisha val­fri sum­ma till or­ga­ni­sa­tio­nen War Child som hjäl­per barn i krigs­här­ja­de län­der, bland an­nat i Sy­ri­en.

– Vi vill bju­da på ett skönt ad­vents­häng och sam­ti­digt gö­ra nå­got gott för värl­den. Många av oss som job­bar på Ba­bas kom­mer från krigs­drab­ba­de län­der, vi vet vad det be­ty­der att fly och vi vet ock­så hur svårt det är att kom­ma in i ett nytt sam­häl­le, sä­ger Ni­nos Basho, de­lä­ga­re i Ba­bas.

DEN 16 DE­CEM­BER UPP­TRÄ­DER NAT­HAN K PÅ BA­BAS, detär förs­ta gång­en li­ve med nya sing­eln ”Down”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.