Ny ut­ställ­ning om Humans of Da­len

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/enskede -

En ny ut­ställ­ning har hängts upp på Enske­de bib­li­o­tek, Humans of Da­len. Tid­ning­en be­rät­ta­de i vå­ras om pro­jek­tet där barn in­ter­vju­ar Da­len­bor om de­ras om­rå­de och li­vet i Da­len. Nu pre­sen­te­ras allti­hop med bil­der och en kort text om var och en. För­ra hel­gen var det ver­nis­sage med många be­sö­ka­re och till ut­ställ­ning­en hör en bok som de­las ut gra­tis. Ut­ställ­ning­en häng­er he­la de­cem­ber i Enske­de bib­li­o­tek, t-ba­na Sands­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.