Vem är din fö­re­bild el­ler idol?

Tidningen Årsta / Enskede - - SÖDERORT -

An­na Fri­dell, 45, Bagar­mos­sen, stödas­si­stent på grupp­bo­en­de:

– Al­la som käm­par för dju­ren och djurs rät­tig­he­ter är mi­na fö­re­bil­der! Själv är jag ing­en ak­ti­vist men jag äter djur­vän­ligt.

Joakim Tjörn­mark, 54, snic­ka­re, Sved­my­ra:

– Det var en bra frå­ga. Det finns nog många, sam­ti­digt kom­mer jag in­te på nå­gon spe­ci­ell så här di­rekt.

Soh­na Mboob, 34, bor i ”äls­ka­de Ba­gis” med Aisha 7 år – vars idol är mam­ma:

– Min mor­mor var en stark kvin­na. I sin by i Gam­bia är hon väl re­spek­te­rad och ihåg­kom­men då hon käm­pa­de för kvin­nors rät­tig­he­ter.

To­ny Hell­man, 70, pen­sio­när på pro­me­nad, Älv­sjö:

– Oj det finns hur många som helst! Men Frank Zap­pa, The Who och Sil­va­na Imam för att näm­na någ­ra grym­ma fa­vo­ri­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.